+

Arquitectura de la informació

L’arquitectura de la informació (IA) s’ocupa de la presentació d’informació en llocs web i dispositius interactius: com s’estructura, organitza, utilitza i comparteix la informació de la forma més clara i lògica possible.

Necessites ajuda amb això?

Què fa un arquitecte d’informació?

El treball de l’arquitecte d’informació és ajudar a garantir que l’usuari estigui en el centre del disseny d’un sistema.

En altres paraules, enfocar el procés de desenvolupament en el que l’usuari necessita aconseguir, no en el que la tecnologia pot oferir o en el que és estèticament innovador.

En desenvolupar qualsevol sistema, el paper de l’arquitecte d’informació és preguntar:

  1. Què estan tractant d’aconseguir els usuaris?
  2. Com prefereixen buscar informació?
  3. Quines són les coses més importants que busquen?
  4. Què els facilitarà l’assoliment de les coses?

organitzant la informació d’una forma clara i lògica, l’usuari podrà trobar fàcilment el que està buscant ^_^

Els nostres serveis en arquitectura de la informació en UX

oferim una gamma completa de serveis d’arquitectura de la informació.
Els projectes poden variar des de petites aplicacions o revisions d’usabilitat fins a importants desenvolupaments web. Podem estar involucrats en moltes etapes d’un projecte, des de la fase inicial de determinació de l’abast fins a provar la usabilitat d’un lloc web o aplicació després del llançament.

Els nostres serveis s’agrupen en les següents fases:

1. Entenent als usuaris

És fàcil fer suposicions sobre els usuaris que en realitat són completament invàlids o passar per alt alguns aspectes importants (potser crítics) del seu comportament i preferències.
El treball de l’arquitecte de la informació és utilitzar totes les fonts d’informació disponibles i la recerca dels usuaris per a comprendre com els usuaris realment fan tasques i naveguen per un lloc web.

2. Desenvolupament de conceptes

Existeix una àmplia gamma de maneres d’estructurar una interfície de programari o d’Internet. Explorar conceptes alternatius és important per a identificar els avantatges de diferents rutes de navegació i elements d’interfície.

3. Especificacions

Una vegada que s’han perfeccionat els conceptes, l’arquitecte de la informació participa en l’especificació de l’estructura i el disseny d’una interfície d’usuari, i com l’usuari podrà fer tasques i trobar informació.
Una especificació eficaç pot estalviar molt de temps i recursos en garantir que tots els problemes clau relacionats amb la usabilitat de la interfície s’analitzin i resolguin abans que el desenvolupament avanci.

4. Validació

Molts (potser la majoria) dels llocs web i aplicacions interactives s’inicien abans que s’hagin provat adequadament amb els possibles usuaris finals. Aquesta és una forma segura de malgastar diners i no aconseguir la satisfacció de l’usuari.
Un procés eficaç de verificació (fer que els usuaris provin el lloc web / l’aplicació i identificar qualsevol defecte en el seu disseny) pot tenir un impacte significatiu en l’èxit d’un projecte i evitar moltes revisions costoses posteriors al llançament.

Vols dissenyar una arquitectura de la informació optimitzada per al teu web?