avís legal

Objecte social

Labsystems A&G, S.L. (d’ara endavant EGLUU), és una companyia de serveis online.

Identificació

En compliment amb el deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del website egluu.com.

Denominació: Labsystems A&G, S.L.
Adreça: c/ Sant Joan de la Salle 14 – 08022 – Barcelona
Telèfon: 902 750 714
Correu electrònic: info@egluu.com
CIF: B60330099
Inscripció registral: Registr Mercantil de Barcelona, Tom 25884, Secció general, Foli 0020, Full/Dup. 96558, Inscrip. 1ª.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, inclosos els formats, marques, noms comercials, dissenys gràfics, texts, imatges i documents, pertanyen a EGLUU o a la persona física, jurídica, organisme o entitat que n’ostenta la titularitat, i ha autoritzat a EGLUU a fer-ne ús, i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit d’EGLUU o del titular de les mateixes.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part d’EGLUU o dels titulars que ostenten els drets de propietat intel·lectual o industrial excepte que s’estableixi el contrari de forma expressa.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

EGLUU no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

EGLUU es reserva el dret a modificar el contingut dels seus serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

EGLUU no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Enllaços a d’altres Webs

Que pugui trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Quan els enllaços redirigeixin l’usuari a pàgines que no són gestionades ni controlades per EGLUU, aquest no es farà responsable dels continguts que ofereixin aquests llocs Web que, en cap cas, estaran regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat són diferents a la nostra. Recomanem consultar l’Avís Legal i la Política de Privacitat de cada una d’elles per estar degudament informat.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es poguessin derivar com a conseqüència del que estableixen les presents disposicions, i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.