política de privacitat

Política de Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades per les següents finalitats, en funció de la finalitat per a la qual ens han estat facilitades o si vostè ha prestat el seu consentiment, si aquest fos necessari:

Atendre les consultes que ens pugui fer arribar l’usuari a través dels nostres formularis de contacte.
Publicar els comentaris que realitzi a les entradas publicades al nostre Blog.
Incorporar el seu curriculum a la nostra base de dades per facilitar la seva participació en futurs processos de selecció.

En cap cas EGLUU farà servir les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les descrites anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat. EGLUU es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments establerts a l’anomenat Reglament.

Les dades associades als comentaris publicats al nostre blog es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva cancel·lació. Les dades facilitades mitjançant el formulari de contacte o el correu electrònic es conservaran mentre siguin necessàries per atendre correctament les peticions que rebem i/o existeixi obligació legal de conservació. Les dades associades al curriculum facilitat per l’interessat es conservaran per a la seva participación en futurs processos de selecció durant un màxim de dos anys i, finalitzat aquest termini, si el candidat no ha estat seleccionat, seran degudament esborrats.

No obstant això, l’interessat pot, en qualsevol moment, exercir els seus drets d’accés, oposició, rectificació, supressió, així com limitar el seu tractament o exercir el dret a la portabilitat de les dades.

També l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable: Labsystems A&G S.L. – c/ Casp 108 6ª Planta, 08010, Barcelona – T. 902 750 714 – info@egluu.com.

Política de protecció de menors

Qui facilita les seves dades mitjançant els formularis d’aquest website, accepta el seu tractament i declara formalment ser major de 14 anys.

Està prohibit l’accés i l’ús d’aquesta pàgina per part de persones menors de 14 anys d’edat.

EGLUU recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També us informem que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials

Si vostè ens segueix a les xarxes socials on disposem d’un perfil actiu, ens està donant el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals d’acord amb la política de privacitat definida per la pròpia xarxa social. També presta el seu consentiment a EGLUU per al tractament de les dades relatives al seu llistat d’amics i per a què les informacions publicades sobre les nostres activitats apareguin al seu mur.

Conforme al REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU, l’informem que les seves dades personals com a seguidor d’EGLUU a les xarxes socials, seran tractades amb la finalitat de mantenir-los informats sobre les nostres activitats a través d’aquests canals.

Així, la seva petició per connectar, implicarà necessàriament, el seu consentiment per realitzar el tractament de dades abans exposat.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials esdevindran informació de caràcter públic, de manera que els usuaris hauran de posar especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. EGLUU no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones, les dades personals de les quals es trobin publicades o s’incloguin en comentaris, podran sol·licitar a EGLUU la seva cancel·lació.

L’usuari exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitar el tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Identitat del responsable: Labsystems A&G S.L. – c/ Casp 108 6ª Planta, 08010, Barcelona – T. 902 750 714 – info@egluu.com.