+

agència SEO Barcelona

En un espai tan competitiu com l’online, es fa necessari una gestió adequada de la seva presència en Internet, a través d’una estratègia de posicionament SEO.
Des d’egluu gestionem de manera global aquesta estratègia, fent possible un servei amb diferents accions per a dur-la a terme enfocats als principals cercadors com Google o Bing

Posicionament web a Google

Durant les primeres fases del projecte serà necessari concretar estratègies, fixar el mercat objectiu al qual anirem destinats, els avantatges respecte a la competència, el tipus de producte/servei o solucions a promocionar, definir indicadors (KPIs), etc..

D’entrada, ens plantegem 3 objectius clars:

1. Notorietat

Com a primer i indispensable pas, ens encarregarem de donar major visibilitat al teu web. Buscant aparèixer en els resultats orgànics de cerca quan els potencials clients o prescriptors busquin referències del sector.

2. Tràfic

Generarem trànsit de qualitat a la web.

3. Conversions

L’objectiu final de tot el projecte serà generar conversions. Mesurant segons els objectius i els indicadors seleccionats.

Plantegem un procés de millora continuada, que requerirà el feedback constant amb el client.

Monitorarem i analitzarem els resultats obtinguts i suggerirem o implementarem totes les millores necessàries per a anar creixent de manera progressiva.

definir, implementar, monitoritzar i optimitzar ^_^

Com treballem el posicionament SEO?

En una primera fase del projecte serà necessari analitzar i definir bé els objectius principals ja que a partir d’ells definirem l’estratègia, fixarem el mercat objectiu al qual anirà dirigida tota la campanya, els avantatges respecte a la competència, els principals valors a promocionar, etc…

Auditoria SEO On page i Off page

L’estudi d’una auditoria SEO tindrà com a objectiu conèixer una visió completa de la situació prèvia de l’empresa en l’àmbit en línia en el que posicionament web es refereix.
Varis seran els aspectes a analitzar.

 • Anàlisi d’estructura SEO friendly del site: Arquitectura web, urls, estructura Headings, meta tags, navegació web, interlinking i content.

 • Backlinks al web + tipologia i dominis de referència apuntant al web

 • Top keywords orgàniques i posició en SERPs.

 • Estudi de Page Speed
 • Anàlisi competidors orgànics.

 • Visites al web + tipologia

Una vegada estudiats tots aquests aspectes es definiran accions de millora a nivell d’optimització a implementar en la web.

Com treballem l’estratègia SEO a egluu?

Cal destacar que una estratègia SEO és una estratègia a mig-llarg termini. Recomanem treballar el SEO un mínim de 6 mesos per a començar a veure resultats notoris. Una tasca més costosa en temps que les estratègies de pagament, però que si es fa bé, perdurable en el temps.

Aquests serien els passos més significatius per a implementar la nostra estratègia de posicionament web:

 • Anàlisi de situació previ.
 • Definició dels indicadors (KPIs) apropiats per al projecte.
 • Anàlisi de les estratègies d’altres webs del sector i dels principals competidors.
 • Keyword research. Definició i implementació d’una estratègia inicial de Keywords.
 • Definició i implementació arquitectura web per a SEO.
 • Arquitectura de la informació i Interlinking.
 • Optimització de pàgines segons les regles d’optimització dels principals cercadors.
 • Implementar política de Meta tags, keywords research, URL friendly, Headings, etiquetes Alt images, text body etc…
 • Optimització continuada en el codi HTML.
 • Oprimizar el Page Speed del site.
 • Optimització mobile. (Mobile First)
 • Planificació d’una revisió cíclica de cadascuna de les keywords dins del contingut i el seu rendiment.
 • Cerca i estudi de backlinks
 • Monitorització i medició de resultats

A més de:

 • Informe mensual (o segons requereixi) a través del qual es podrà veure l’evolució de l’estratègia respecte a l’abast dels objectius plantejats, l’evolució dels indicadors, rànquing de keywords… etc.
 • Reunions de control on compartirem la visió del progrés del projecte, validarem l’èxit de l’estratègia seguida durant un període i aprovarem els següents passos, corregint si és necessari en funció dels resultats.
 • Compaginar l’estratègia SEO amb una estratègia content per a blog, microsites o xarxes socials per arribar al infinit i més enllà!

No busquem únicament la millora de posicionament en keywords específiques per al teu projecte, sinó que també ens bolquem en la millora de la conversió del negoci.

T’ajudem a potenciar el posicionament SEO de la teva empresa?