imperfectus

Imperfectus va ser creada en 2019 amb la missió d’eliminar el malbaratament d’aliments, mentre ofereixen producte de qualitat i proximitat a tothom. Caixes de fruita i verdura imperfectes (que no compleixen els requisits estètics de les grans superfícies) però igual o més delicioses, a preus inferiors a la teva fruiteria habitual, i portades a la porta de la teva casa.

Després de realitzar una auditoria per a poder plantejar les accions de millora necessàries vam redissenyar el web íntegrament adaptant l’administració i gestió de forma personalitzada sobre la base de les necessitats del negoci, posant especial énfasi en el funnel de venda i en la gestió post compra.


client: Imperfectus