tienda moto

Tienda Moto és un ecommerce que ofereix recanvis i accessoris de les marques més capdavanteres i destacades del món de les dues rodes. Botiga Moto dóna cobertura a tot el territori espanyol, tant peninsular com insular amb un clar enfocament en l’excel·lència en l’atenció al client com a fet diferencial de la competència.

Teballem junts per potenciar les vendes del canal online treballant el CRO del ecommerce per a augmentar les seves conversions, a més de traçar una estratègia de posicionament orgànic i definint i gestionant campanyes de ads tant en Google Shopping com en Xarxa de Cerca i Display.

També hem realitzat un restyling complet en arquitectura web i disseny del site per a augmentar la taxa de conversió i optimitzar la User Experience i facilitar així la interacció de l’usuari en la seva navegació.

Hem programat eines perquè el client pugui realitzar compres pagant en fraccions mensuals o amb l’opció “paga més tard”.


client: Olympia Group


veure projecte >